ஃபோக்ஸ்வேகன் போலோ மற்றும் வென்டோ விலை உயர்வு

2013 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் முதலே பல முன்னனி கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் விலையை உயர்த்தி வருகின்றது. ஃபோக்ஸ்வேகன் நிறுவனம் தன்னுடைய வென்டோ சேடான் மற்றும் போலோ ஹேட்ச்பேக் விலையை 2.27% உயர்த்தியுள்ளது.போலோ மற்றும் வென்டோ கார்களில் இனைக்கப்பட்டுள்ள புதிய வசதிகள் நவீன 2-DIN RCD 320 music system Bluetooth, USB, ஆக்ஸ், SD கார்டு ரீடர் மற்றும் climatronic air conditioner.

vw polo

Comments