உலகின் அதிவேகமான கார் ஹேன்னிஸி வேனோம்

உலகின் அதிவேகமான காராக இருந்து வந்த புகாட்டி வேயரான் காரின் சாதனையை முறியடித்து புதிய சாதனையை ஹேன்னிஸி வேனோம்  கார் படைத்துள்ளது.

ஹேன்னிஸி வேனோம்

புகாட்டி வேயரான் கார் 2010 ஆம் ஆண்டில் மணிக்கு 434.4கிமீ வேகத்தினை பதிவு செய்திருந்தது. இதன் சாதனையை ஹேன்னிஸி வேனோம் கார் 435.31 கிமீ வேகத்தினை பதிவு செய்துள்ளது.

7 லிட்டர் வி8 என்ஜின் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் ஆற்றல் 1244 எச்பி வரை வெளிப்படுத்தும். குறைந்தபட்சம் 30 கார்களையாவது விற்றால்தான் இந்த சாதனையை தக்கவைத்துக் கொள்ளமுடியும். இதுவரை 11 கார்களை ஹேன்னிஸி வேனோம் ஜிடி விற்றுள்ளது.

ஹேன்னிஸி வேனோம் ஜிடி காரின் வீடியோ

ads

Comments