உலகின் சிறந்த கார் விளம்பரங்கள்- Auto News in Tamil

உலக அளவில் மிக சிறந்த 5 கார் விளம்பரங்களை கான்போம்.

1-Honda “Accord

2-Honda “Impossible Dream” Commercial

3-Funny Audi R8 commercial – cool Audi ad

ads

4-Car ad-Corsa

5-Dancing Citoren Car advert

Funniest Commercial Ever: Mercedes Benz

இந்த வீடியோ பாருங்க. so sad love feelings..


Comments