சினிமா நடிகைகளின் கார்கள்

இந்தியாவின் பல முன்னனி  நடிகைகளின் கார்கள் உங்கள் பார்வைக்கு………….

ரானி முகர்ஜிகரீனா கப்பூர்

SUV Lexus LX 470
SUV Lexus LX 470
விலை; 36 லட்சம்

கேய்னே மித்ரா


Ford Endeavour
Ford Endeavour
விலை; 22 லட்சம் முதல் 25 லட்சம் வரை


Russian match

அசின்
Toyota Camry
Toyota Camry
விலை; 22 லட்சம் முதல் 25 லட்சம் வரை

Comments

loading...