டீசல் விலை உயருகிறது 10 ரூபாய் வரை

2013 ஆம் ஆண்டு முதல் மாதம் தொடங்கியே டீசல் விலை உயர்வதற்க்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக உள்ளதாக தெரிகிறது. பெட்ரோல் விலை பற்றி எந்த விபரமும் இது வரை தெரியவில்லை ஆனாலும் உயரும்..
இந்தியாவின் ஆயில் செயலாளர் சமீபத்தில் டீசல் விலை உயர்வு பற்றி சில கருத்துகளை வெளியிட்டுள்தாக தெரிகிறது. அவர் கூறிய கருத்தின் படி 2013 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக்குள் இப்பொழுது இருக்கும் விலையை விட ரூபாய் 10 அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாம். அதாவது அடுத்த 10 மாதத்துக்குள் 20% விலை உயரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. மாதம் 1 ரூபாய் உயரலாம்..

இதனால் டீசல் கார்களின் விற்பனை 2013யில் மந்தமாகலாம்.
தகவல்;4traders

Comments