வோக்ஸ்வேகன் போலோ ரேஸ் பதிவு செய்யுங்கள்

வோக்ஸ்வேகன் நிறுவனத்தின் இந்தியாவின் போலோ R கோப்பைக்கான ரேஸ் 2013யில் நடைபெற உள்ள நிலையில் ரேஸ் போட்டிகளில் பங்கேற்க விரும்புபவர்கள் பதிவு செய்யலாம்.

ஆன்லைனில் பதிவு செய்ய வேண்டிய முகவரி போலோ R.

Comments