டொயோட்டா கார்களுக்கு 7 வருட நீட்டிக்கப்பட்ட வாரண்டி

இந்தியாவில் டொயோட்டா கார்களுக்கு 7 வருடம் வரை வாரண்டி பெறும் வகையில் புதிய திட்டத்தை டொயோட்டா கார் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. நிரந்தர வாரண்டியான 3 வருடம் அல்லது 1 லட்சம் கிமீ கடந்த பின்னர் கூடுதலாக 4 வருடம் வாரண்டியை இரு விதமான முறையில் பெறலாம்.

toyota-extended-warrenty

டொயோட்டா கார்களுக்கான ஸ்டாண்டர்டு வாரண்டி 3 வருடம் அல்லது 1,00,000 கிமீ என உள்ளது. கூடுதலாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள வாரண்டி காலம்   டொயோட்டா ட்ரூ வாரண்டி (Toyota True Warranty) மற்றும் டொயோட்டா டைம்லெஸ் வாரண்டி  ( Toyota Timeless Warranty ) என இருவிதமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டொயோட்டா ட்ரூ வாரண்டி (Toyota True Warranty) திட்டம் வாடிக்கையாளரின் கார் நிரந்தர வாரண்டி காலம் 3 வருடம் அல்லது 1,00,000 கிமீ காலத்தில் உள்ள வாடிக்கையாளர்கள் வாகனம் வாங்கிய தேதியில் இருந்து 5 வருடங்களுக்குள் இருக்கும் வாகனங்களுக்கு பொருத்தும். மேலும் இந்த திட்டத்தில் வாகனத்தின் பயன்பாட்டினை பொருத்து ரெகுலர் ரன்னிங் , ஹை ரன்னிங் மற்றும் வெரி ஹை ரன்னிங் என மூன்று வகைகளாக பிரித்து 5 வருடம் அல்லது அதிகபட்சமாக 1,80,000 கிமீ வரை நீட்டிக்கப்பட்ட வாரண்டி பெற இயலும்.

toyota-extended-true-warrenty

 

டொயோட்டா டைம்லெஸ் வாரண்டி  ( Toyota Timeless Warranty ) திட்டம் தயாரிப்பாளர் வாரண்டி காலத்தை கடந்த  வாடிக்கையாளர்கள் கூடுதலாக வருடத்தினை பொருத்து வாரண்டி பெறாமல் வாகனம் பயன்படுத்தப்படும் கிலோமீட்டர்களை பொருத்து பெறலாம். வருடத்திற்கு 20,000கிமீ வரை பெறலாம். இதன் மூலம் 7 வருடம் அல்லது 1,40,000 கிமீ வரை பெறலாம்.

toyota-extended-timeless-warrenty

எட்டியோஸ் லிவா , எட்டியோஸ் , இன்னோவா ,  கரோல்லா அல்ட்டிஸ் , ஃபார்ச்சூனர் மற்றும்  கேம்ரி போன்ற கார்களுக்கு டொயோட்டா 7 வருட நீட்டிக்கப்பட்ட வாரண்டி கிடைக்கும். நீட்டிக்கப்பட்ட வாரண்டி காலத்தில் டொயோட்டா சாலையோர வசதி , டொயோட்டா ஒரிஜனல் பாகங்கள் மற்றும் இந்தியா முழுவதும் சர்வீஸ் பெறலாம்.

அங்கிரிக்கப்பட்ட டீலர்களிடம் சரியான கால இடைவெளியில் வாகனத்தை பராமரிப்பவர்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட வாரண்டி கட்டனம் குறைவாக இருக்கும். தொடர் பராமரிப்பு இல்லாத வாகனங்களுக்கு கட்டணம் அதிகமாக இருக்கும்.