மேக் இன் இந்தியா : பிஎம்டபிள்யூ கார்கள் விலை குறைப்பு

சென்னையில் உள்ள பிஎம்டபிள்யூ தொழிற்சாலையில் 8 மாடல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதானால் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனமும் பங்காற்ற தொடங்கியுள்ளது.
பிஎம்டபிள்யூ X3 M sport

50 சதவீத பாகங்கள் இந்தியாவிலே உற்பத்தி செய்ய உள்ளதால் பிஎம்டபிள்யூ கார்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பிஎம்டபிள்யூ 1 சீரிஸ் , பிஎம்டபிள்யூ 3 சீரிஸ் , பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ , பிஎம்டபிள்யூ 5 சீரிஸ் , பிஎம்டபிள்யூ 7 சீரிஸ் பிஎம்டபிள்யூ X1 , பிஎம்டபிள்யூ X3 மற்றும் பிஎம்டபிள்யூ X5 என மொத்தம் 8 மாடல்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

இவற்றில் 1 சீரிஸ் , X1 மற்றும் 7 சீரிஸ் கார்களின் பாகங்கள் தருவிக்கப்பட்டு ஒருங்கினைக்கப்படுகின்றது. மற்ற கார்களான பிஎம்டபிள்யூ ஐ8 . பிஎம்டபிள்யூ M கார்கள் , 6 சீரிஸ் மற்றும் பிஎம்டபிள்யூ Z4 போன்றவை முழுதாக கட்டமைக்கப்பட்ட மாடலாக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது.

ரூ.1 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வரை மாடலுக்கு ஏற்ப் விலை குறைந்துள்ளது

பிஎம்டபிள்யூ கார்களின் புதிய விலை பட்டியல்

பிஎம்டபிள்யூ 1 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 118d (Sport Line) – ரூ. 29.50 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ 3 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 320d (Prestige Edition) – ரூ. 34.90
பிஎம்டபிள்யூ 320d (Luxury Line Edition) – ரூ. 38.90
பிஎம்டபிள்யூ320d (Sport Line Edition) – ரூ. 38.90

பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ

 பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ (Sport Line) – ரூ. 39.90
 பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ (Luxury Line) – ரூ. 42.90

 பிஎம்டபிள்யூ 5 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 520d (Prestige Edition) – ரூ. 44.90
பிஎம்டபிள்யூ 520d (Prestige Plus Edition) – ரூ. 47.90
பிஎம்டபிள்யூ520d (Luxury Line Edition) – ரூ. 49,90
பிஎம்டபிள்யூ 530d (M Sport) – ரூ. 59.90

பிஎம்டபிள்யூ 7 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 730Ld (Prestige) – ரூ. 92,50
பிஎம்டபிள்யூ 730Ld (Eminence) – ரூ. 1,06 கோடி
பிஎம்டபிள்யூ 730Ld (Signature) – ரூ. 1,25 கோடி

பிஎம்டபிள்யூ X1

பிஎம்டபிள்யூ X1 sDrive20d (xLine) – ரூ. 37.90 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ X3

பிஎம்டபிள்யூ X3 xDrive20d (Expedition) – ரூ. 46,90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X3 xDrive20d (xLine) – ரூ. 51.90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X3 xDrive30d (M Sport) – ரூ. 59.90 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ X5

பிஎம்டபிள்யூ X5 xDrive30d (Expedition) – ரூ. 65,90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X5 xDrive30d (Design Pure Experience) – ரூ. 69,90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X5 xDrive30d (Design Pure Experience 7 Seater) – ரூ. 72,90 லட்சம்

BMW cut prices due to Localisation

சென்னையில் உள்ள பிஎம்டபிள்யூ தொழிற்சாலையில் 8 மாடல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுவதானால் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனமும் பங்காற்ற தொடங்கியுள்ளது.
பிஎம்டபிள்யூ X3 M sport

50 சதவீத பாகங்கள் இந்தியாவிலே உற்பத்தி செய்ய உள்ளதால் பிஎம்டபிள்யூ கார்களின் விலை குறைக்கப்பட்டுள்ளது. பிஎம்டபிள்யூ 1 சீரிஸ் , பிஎம்டபிள்யூ 3 சீரிஸ் , பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ , பிஎம்டபிள்யூ 5 சீரிஸ் , பிஎம்டபிள்யூ 7 சீரிஸ் பிஎம்டபிள்யூ X1 , பிஎம்டபிள்யூ X3 மற்றும் பிஎம்டபிள்யூ X5 என மொத்தம் 8 மாடல்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படுகின்றது.

இவற்றில் 1 சீரிஸ் , X1 மற்றும் 7 சீரிஸ் கார்களின் பாகங்கள் தருவிக்கப்பட்டு ஒருங்கினைக்கப்படுகின்றது. மற்ற கார்களான பிஎம்டபிள்யூ ஐ8 . பிஎம்டபிள்யூ M கார்கள் , 6 சீரிஸ் மற்றும் பிஎம்டபிள்யூ Z4 போன்றவை முழுதாக கட்டமைக்கப்பட்ட மாடலாக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றது.

ரூ.1 லட்சம் முதல் 5 லட்சம் வரை மாடலுக்கு ஏற்ப் விலை குறைந்துள்ளது

பிஎம்டபிள்யூ கார்களின் புதிய விலை பட்டியல்

பிஎம்டபிள்யூ 1 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 118d (Sport Line) – ரூ. 29.50 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ 3 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 320d (Prestige Edition) – ரூ. 34.90
பிஎம்டபிள்யூ 320d (Luxury Line Edition) – ரூ. 38.90
பிஎம்டபிள்யூ320d (Sport Line Edition) – ரூ. 38.90

பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ

 பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ (Sport Line) – ரூ. 39.90
 பிஎம்டபிள்யூ கிரான் டூரிஷ்மோ (Luxury Line) – ரூ. 42.90

 பிஎம்டபிள்யூ 5 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 520d (Prestige Edition) – ரூ. 44.90
பிஎம்டபிள்யூ 520d (Prestige Plus Edition) – ரூ. 47.90
பிஎம்டபிள்யூ520d (Luxury Line Edition) – ரூ. 49,90
பிஎம்டபிள்யூ 530d (M Sport) – ரூ. 59.90

பிஎம்டபிள்யூ 7 சீரிஸ்

பிஎம்டபிள்யூ 730Ld (Prestige) – ரூ. 92,50
பிஎம்டபிள்யூ 730Ld (Eminence) – ரூ. 1,06 கோடி
பிஎம்டபிள்யூ 730Ld (Signature) – ரூ. 1,25 கோடி

பிஎம்டபிள்யூ X1

பிஎம்டபிள்யூ X1 sDrive20d (xLine) – ரூ. 37.90 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ X3

பிஎம்டபிள்யூ X3 xDrive20d (Expedition) – ரூ. 46,90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X3 xDrive20d (xLine) – ரூ. 51.90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X3 xDrive30d (M Sport) – ரூ. 59.90 லட்சம்

பிஎம்டபிள்யூ X5

பிஎம்டபிள்யூ X5 xDrive30d (Expedition) – ரூ. 65,90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X5 xDrive30d (Design Pure Experience) – ரூ. 69,90 லட்சம்
பிஎம்டபிள்யூ X5 xDrive30d (Design Pure Experience 7 Seater) – ரூ. 72,90 லட்சம்

BMW cut prices due to Localisation

Share