இந்த படங்கள் எதிர்காலம் சொல்லும் பகுதி-6

0
One Sharp Black Lamborghini
One Sharp Black Lamborghini concept கார் 2016 ஆம் ஆண்டு வெளிவரலாம்.மிக சிறப்பான  ஸ்போர்ட்ஸ் காராக விளங்கும்.

one sharp black lamborghini

Google News
one sharp black lamborghini

one sharp black lamborghini

one sharp black lamborghini

Designer: Slavche Tanevski

Lamborghini Rompighiaccio Concept

lamborghini Rompighiaccio concept கார் சுற்றுசூழல் பாதுகாப்பினை கருத்தில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட உள்ளது. zero-emission electric drive concept ஆகும். Drag குறைக்க மிக சிறப்பான Aerodynamics வடிவமைப்பில் உருவாக்கப்படுகிறது.

lamborghini Rompighiaccio concept

lamborghini Rompighiaccio concept

lamborghini Rompighiaccio concept

lamborghini Rompighiaccio concept

lamborghini Rompighiaccio concept

lamborghini Rompighiaccio concept

lamborghini Rompighiaccio concept

Designer: Denis Archambault