உலகின் அதிவேகமான 10 கார்கள்

0
TOP 10உலகின் அதிவேகமான  10 கார்கள். இவற்றில் 3 கார்கள் ஒரே வேகம் அதனால் ஒரே இடம். படங்கள், வேகம் ,என்ஜின் குதிரை திறன் மற்றும் விலை.


Google News

1.Bugatti Veyron 


Bugatti Veyron, fastest car
அதிகபட்ச வேகம்: 268 mph 
என்ஜின்:  8.0L (L=litre) W 16 (16 சிலிண்டர்)
குதிரை திறன்: 1200 hp
விலை:  $2,400,000


2. Lamborghini Aventador LP700 

Lamborghini Aventador LP700, fastest car
அதிகபட்ச வேகம்: 217 mph
என்ஜின்:  6.5L V 12 
குதிரை திறன்: 700 HP
 விலை:$376,000 

3. Ferrari F12 Berlinetta

Ferrari F12 Berlinetta,fastest car
அதிகபட்ச வேகம்: 211 mph
என்ஜின்: 6.3 L V 12
குதிரை திறன்: 730 HP
விலை: $343,385 

4. Ferrari FF

:
 Ferrari FF,fastest car
அதிகபட்ச வேகம்: 208  mph
என்ஜின்:  6.3L V 12 
குதிரை திறன்:  651 HP
விலை:  $295,000 

5. SRT Viper

SRT Viper,fastest car
அதிகபட்ச வேகம்: 206 mph
என்ஜின்:  8.4L V 10
குதிரை திறன்: 640 HP
விலை:  $100,000 

6. (6) McLaren MP4-12C


McLaren MP4-12C, fastest car
அதிகபட்ச வேகம்: 205 mph
என்ஜின்:   3.8L V 8
குதிரை திறன்:  616 HP
விலை:  $239,400

7. (6) Chevrolet Corvette ZR1

Chevrolet Corvette ZR1

அதிகபட்ச வேகம்:  205 mph
என்ஜின்:  6.2L V 8
குதிரை திறன்:  638 HP
விலை: $111,600

8. (6) Bentley Continental GT Speed

Bentley Continental GT Speed
அதிகபட்ச வேகம்: 205 mph
என்ஜின்:  6.0L W 12
குதிரை திறன்:  616 HP 
விலை:  $234,000 

9. Lamborghini Gallardo 

 Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera

Lamborghini Gallardo,fast cars
அதிகபட்ச வேகம்:  202 mph 
என்ஜின்: 5.2 L V 8 
குதிரை திறன்:  562 HP
விலை:   $237,600


10. Ferrari 458 Italia

Ferrari 458 Italia, fastest car
அதிகபட்ச வேகம்:  201 mph 
என்ஜின்: 4.5L V 8 
குதிரை திறன்:  562 HP
விலை:  $229,825 

TOP 10