உலகின் டாப் 10 கார்கள்

0
TOP 10ஆட்டோ மொபைல் உலகின் விலை உயர்ந்த 10 கார்களை இங்கு காண்போம்.இவற்றில்  நான்கு  கார்கள் ஒரே விலை அதனால் ஒரே இடம்.

1.Bugatti Veyron 

Google News
Bugatti veyron
விலை :$2,400,000

வேகம் :2.5 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் (1mph=1.609344 km)

அதிகபட்ச வேகம்:267 mph

 2.Aston Martin One-77 

Aston martin one 77
விலை :$1,850,000
வேகம் :3.4 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்:220 mph

2.Pagani Zonda Clinque Roadster

Pagani Zonda Clinque Roadster
விலை :$1,850,000
வேகம் :3.4 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்: 217 mph

3. Lamborghini Reventon

Lamborghini Reventon
விலை : $1,600,000. 
வேகம் :3.3 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்: 211 mph

3. Koenigsegg Agera R

Koenigsegg Agera R

விலை :$1,600,000
வேகம் :2.8 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்: 270 mph

4. Maybach Landaulet 


Maybach Landaulet
விலை : $1,380,000
வேகம் :5.2  நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
Maybach CEOக்கு  மட்டும்.

5. Zenvo ST1


 Zenvo ST1
விலை :$1,225,000
வேகம் :2.9 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்:233 mph

6. McLaren F1


McLaren F1

விலை :$970,000
வேகம் :3.2 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்: 240 mph

7. Ferrari Enzo 


Ferrari Enzo
விலை :$670,000
வேகம் :3.4 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்:217 mph 

 8.Pagani Zonda C12 F 

Pagani Zonda C12 F
விலை : $667,321
வேகம் :3.5 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்:215 mph


9. SSC Ultimate Aero  


SSC Ultimate Aero

விலை :
$654,400

வேகம் :2.7 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்:257 mph

 10. Ascari A10


 Ascari A10

விலை : $650,000
வேகம் :2.8 நொடிகளில் 60(mph) மைல் தொடும் 
அதிகபட்ச வேகம்: 215 mph