அனில் அம்பானி கார்கள்

0
அம்பானி கார்
உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரார் அம்பானி சகோதரர்கள். இந்த பதிவில் அனில் அம்பானி கார்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.

Lamborghini Gallordo(Rs: 1,55,00,000-2,20,00,000)

ambani car

Mercedes S car(Rs-81,07,800-1,06,20,500)

BMW 7 Series high Security( Rs 83,40,000-1,31,50,000)

Audi Q7(Rs:55,35,000-66,56,000)

Huyndai santro
ALTO

பைக்கள்,…..

HERO HONDA Ambision 135
DIO
ACTIVA
SPLENDER
VESPO SCOOTTER

மேலும் 2 சைக்கிள்