இரு நாட்களில் 5000 ஹிட்ஸ் கொடுத்த பதிவு

கடந்த இரண்டு நாட்களில் 5000 ஹிட்ஸ் கொடுத்த இரண்டு பதிவுகள் 

அனில் அம்பானி கார்
உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரார் அம்பானி சகோதரர்கள். இந்த பதிவில் அனில் அம்பானி கார்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.

Lamborghini Gallordo(Rs: 1,55,00,000-2,20,00,000)
ambani car உலக அளவில் மிக பெரும் பணக்காரார் அம்பானி சகோதரர்கள். இந்த பதிவில்  முகேஷ் அம்பானி கார்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.
 முந்தைய பதிவில் அனில் அம்பானி கார்கள் பற்றி பார்த்தோம். இந்த பதிவில்  முகேஷ் அம்பானி கார்கள் பற்றி பார்க்கலாம்.
இவரிடம் 168 கார்கள் உள்ளது.


168 கார்களுடன் முகேஷ் அம்பானி