இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்புடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளதாக டாடா மோட்டர் அறிவிப்பு

அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு இந்திய மல்யுத்த கூட்மைப்பின் முதன்மை ஸ்பானசராக மாறியுள்ளதாக டாடா மோட்டார் நிறுவனத்தின் கமர்சியல் வாகன பிசினஸ் யூனிட் அறிவித்துள்ளது. ஜகர்த்தாவில் 2018 ஆசிய போட்டிகள் முதல் 2021 வரை அதாவது 2020 ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகள் வரை இந்த பார்ட்னர்ஷிப்... Read more »