சீட் பெல்ட் இருக்கா.., 75 % இந்தியர்கள் சீட்பெல்ட் அணிவதில்லை

கார்களில் பயணிக்கும் நான்கில் ஒருவர் மட்டுமே சீட் பெல்ட்டை அணிகின்றார்கள் எனவும், சீட் பெல்ட் அணியும் 81 % வாகன ஓட்டிகள் போலீசாருக்கு பயந்தே அணிகிறார்கள். சீட் பெல்ட் காற்றுப்பை வாகனத்திற்கு அவசியம் என்றால் இருக்கைப் பட்டை முதல் பாதுகாப்பு அம்சமாகும். பாதுகாப்பு சார்ந்த... Read more »