2018 சுசூகி ஸ்விஃப்ட் ஸ்போர்ட் கார் அறிமுகம் – பிராங்பேர்ட் மோட்டார் ஷோ

நாளை முதல் பிராங்பேர்ட் நகரில் தொடங்க உள்ள 87வது பிராங்பேர்ட் மோட்டார் ஷோ கண்காட்சியில் பல்வேறு மாடல்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் 2018 சுசூகி ஸ்விஃப்ட் ஸ்போர்ட் கார் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.  2018 சுசூகி ஸ்விஃப்ட் ஸ்போர்ட் சாதாரண மாடலை விட மிக சிறப்பான மோட்டார்... Read more »