விரைவில் கிளாசிக் & தண்டர்பேர்டு மோட்டார்சைக்கிள்களில் ஏபிஎஸ் அறிமுகம்

ராயல் என்ஃபீல்டு மோட்டார்சைக்கிள் நிறுவனம், தனது மோட்டார்சைக்கிள் மாடல்களில் பாதுகாப்பு சார்ந்த அம்சங்கள் மற்றும் தரம் சார்ந்த விடயங்களை மேம்படுத்த திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் & தண்டர்பேர்டு மோட்டார்சைக்கிள்களில் ஏபிஎஸ் பிரேக் அம்சத்தை இணைக்க என்ஃபீல்டு நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது. கிளாசிக் &... Read more »