குறிச்சொல்: ஃபோர்டு ஃபிகோ

ஃபோர்டு ஃபிகோ ஃபேஸ்லிஃப்ட்

₹ 39,000 விலை குறைக்கப்பட்ட ஃபோர்டு ஃபிகோ காரின் சிறப்புகள்

இந்தியாவில் சவாலான விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்ற ஃபோர்டு ஃபிகோ காரின் விலை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 1.5P Titanium AT வேரியன்ட் விலை ரூ.39,000 வரை குறைக்கப்பட்டு தற்போது ...

ஃபோர்டு ஃபிகோ ஃபேஸ்லிஃப்ட்

இந்தியாவில் ஃபோர்டு ஃபிகோ ஃபேஸ்லிஃப்ட் காரின் விலை , சிறப்புகள் என்ன

இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள ஃபோர்டு ஃபிகோ காரின் ஃபேஸ்லிஃப்ட் மாடல் விலை ரூ. 5.15 லட்சம் தொடங்கி ரூபாய் 8.09 லட்சம் வரையிலான விலையில் கிடைக்க தொடங்கியுள்ளது. ...