குறிச்சொல்: ஃபோர்டு F-150

ஆஸ்டன் மார்டின் டி.பி.எக்ஸ் தயாரிப்பு அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் தொடக்கும்

ராப்டெர் ஆற்றல் பெறுகிறது 2019 ஃபோர்டு F-150 லிமிட்டெட்

2019 ஃபோர்டு F-150 லிமிட்டெட் டிரக் குறித்த அறிவிப்பை ஃபோர்டு நிறுவனம் வட அமெரிக்காவில் வெளியிட்டது. இந்த டிரக்கள் அதிக அவுட்புட்களுடன் வெளியாக உள்ளது. மேலும், F-150 ...