குறிச்சொல்: அப்பாச்சி 300

டிவிஎஸ் அப்பாச்சி 300 பைக் வருகை எப்பொழுது ?

டிவிஎஸ் அகுலா 310 என காட்சிப்படுத்தபட்ட அகுலா 310சிசி முழுதும் அலங்கரிக்கப்பட்ட கான்செப்ட் பைக் மாடலை டிவிஎஸ் அப்பாச்சி 300 என பெயரிடப்பட வாய்ப்புகள் உள்ள நிலையில் ...