குறிச்சொல்: ஆஸ்டன் மார்டின் கார்

அறிமுகமானது புதிய தலைமுறை ஆஸ்டன் மார்டின் கார்

அறிமுகமானது புதிய தலைமுறை ஆஸ்டன் மார்டின் கார்

ஆஸ்டன் மார்டின் நிறுவனத்தின் புதிய தலைமுறை வான்டேஜ் கார்கள் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய கார்களின் விலை 2.95 கோடி ரூபாய் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (எக்ஸ் ...