குறிச்சொல்: எம்வி அகுஸ்ட்டா

இந்தியாவில் எம்வி அகுஸ்ட்டா ப்ரூடேல் 800ஆர்ஆர் அமெரிக்கா பைக் அறிமுகமானது

இந்தியாவில் எம்வி அகுஸ்ட்டா ப்ரூடேல் 800ஆர்ஆர் அமெரிக்கா பைக் அறிமுகமானது

இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள எம்வி அகுஸ்ட்டா நிறுவனத்தின், புதிய ப்ரூடெல் 800ஆர்ஆர் அமெரிக்கா பைக் சர்வதேச அளவில் 200 பைக்குகள் மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ள நிலையில், ...