குறிச்சொல்: எவோலெட்

எவோலெட் மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனைக்கு அறிமுகமானது

எவோலெட் மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் விற்பனைக்கு அறிமுகமானது

குர்கானைச் சேர்ந்த ரிசலா எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் எவோலெட் மின்சார ஸ்கூட்டர் பெயரில் போலோ, போலோ போனி, டெர்பி என்ற மூன்று குறைந்த விலை ஸ்கூட்டர் உட்பட ...