குறிச்சொல்: ஏலம் போன

ரூ. 3.6 கோடிக்கு ஏலம் போன மர்லின் மன்ரோவின் 1956 ஃபோர்டு தண்டர்பேர்ட் திருமண கார்

ரூ. 3.6 கோடிக்கு ஏலம் போன மர்லின் மன்ரோவின் 1956 ஃபோர்டு தண்டர்பேர்ட் திருமண கார்

1926 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 1 ஆம் தேதி அமெரிக்காவின் லாஸ்ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் பிறந்தவர் மர்லின் மன்றோ. உலக இளைஞர்களின் காமத்தின் குறியீடாக கட்டமைக்கப்பட்ட மர்லினின் ...