குறிச்சொல்: ஐஷர் டிரக் & பஸ்

ஐஷர் புரோ 6049 , புரோ 6041 டிரக்குகள் விற்பனைக்கு வெளியானது

வர்த்தக வாகன விற்பனையில் இந்தியா புதிய சாதனையை படைத்தது

இந்தியாவில் கடந்த 2018-2019 ஆம் நிதியாண்டில் விற்பனை செய்யப்பட்ட வர்த்தக வாகன எண்ணிக்கை முதன்முதலாக 10 லட்சம் இலக்கை கடந்து சாதனை படைத்துளது. வர்த்தக வாகன சந்தையில் ...

ஐஷர் புரோ 6049 , புரோ 6041 டிரக்குகள் விற்பனைக்கு வெளியானது

ஐஷர் புரோ 6049 , புரோ 6041 டிரக்குகள் விற்பனைக்கு வெளியானது

வால்வோ ஐஷர் வர்த்தக வாகன பிரிவின் ஐஷர் டிரக் மற்றும் பஸ் நிறுவனம், புதிதாக இரண்டு டிரெயிலர் டிரக்குகளை 41 டன் மற்றும் 49 டன் என ...

இந்தியாவில் ஐஷர் ஸ்கைலைன் ப்ரோ மின்சார பேருந்து அறிமுகம்

வால்வோ ஐஷர் வர்த்த வாகன பிரிவின் ஐஷர் டிரக் மற்றும் பஸ் நிறுவனம், இந்தியாவில் முதல் மின்சாரத்தில் இயங்கும் பேருந்தை KPIT ரெவாலோ நுட்பத்துடன் ஐஷர் ஸ்கைலைன் ப்ரோ பஸ் ...