குறிச்சொல்: சுசூகி ஸ்விஃப்ட் ஸ்போர்ட்

2018 சுசூகி ஸ்விஃப்ட் ஸ்போர்ட் கார் அறிமுகம் – பிராங்பேர்ட் மோட்டார் ஷோ

நாளை முதல் பிராங்பேர்ட் நகரில் தொடங்க உள்ள 87வது பிராங்பேர்ட் மோட்டார் ஷோ கண்காட்சியில் பல்வேறு மாடல்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில் 2018 சுசூகி ஸ்விஃப்ட் ஸ்போர்ட் கார் ...