குறிச்சொல்: செய்ய

விரைவில் இந்தியாவில் கார்களை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம்: கியா மோட்டார்ஸ்

விரைவில் இந்தியாவில் கார்களை அறிமுகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளோம்: கியா மோட்டார்ஸ்

கியா மோட்டார்ஸ், தனது முதல் காரை இந்தியாவில் அறிமும் செய்ய திட்டமிட்டதோடு, அதற்கான ஏற்பாடுகளையும் செய்துள்ளது. சமீபத்தில் தகவல்களின் படி, கியா மோட்டார்ஸ் தந்து முதல் காரை ...