குறிச்சொல்: நெக்ஸோ

2018 ஐடிஇஏ டிசைன் விருதுகளை வென்றது  ஹூண்டாய் கோனா, நெக்ஸோ மற்றும் சாண்டா ஃபே

2018 ஐடிஇஏ டிசைன் விருதுகளை வென்றது ஹூண்டாய் கோனா, நெக்ஸோ மற்றும் சாண்டா ஃபே

2018 ஐடிஇஏ டிசைன் விருது வழங்கும் விழாவில் ஹூண்டாய் டிசைன் குழுவினர் மூன்று சில்வர் விருதுகளை வென்றுள்ளனர். இந்த விருதுகளை ஹூண்டாய் கோனா, நெக்ஸோ மற்றும் சாண்டா ...