குறிச்சொல்: பஜாஜ் டாமினார் 400

பஜாஜ் டோமினார் 400

Bajaj : 2019 பஜாஜ் டாமினார் 400 பைக்கின் முன்பதிவு துவங்கியது

அடுத்த சில வாரத்துக்குள் வெளியாக உள்ள பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின் , 2019 பஜாஜ்  டாமினார் 400 பைக் படங்கள், மற்றும் விபரங்கள் அந்நிறுவனத்தின் புதிய ' ...

புதிய பஜாஜ் டாமினார் 400 மாற்றங்கள் மற்றும் வருகை விபரம்

புதிய பஜாஜ் டாமினார் 400 மாற்றங்கள் மற்றும் வருகை விபரம்

  மாடர்ன் பவர் க்ரூஸர் என அழைக்கப்படுகின்ற பஜாஜ் ஆட்டோ நிறுவனத்தின், டாமினார் 400 பைக்கின் மேம்படுத்தப்பட்ட மாடல் கூடுதல் வசதிகளுடன் வரவுள்ளது. டாமினார் 400 பைக்கிற்கு ...