குறிச்சொல்: மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி GLE 43 ஆரஞ்சு ஆர்ட்

மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி வெளியிட்ட GLE 43, SLC 43 லிமிடெட் எடிசன்

மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி வெளியிட்ட GLE 43, SLC 43 லிமிடெட் எடிசன்

இந்தியாவின் முன்னணி ஆடம்பர கார் தயாரிப்பாளரான மெர்சிடிஸ்-பென்ஸ் நிறுவனத்தின் ப்ர்ஃபாமென்ஸ் ரக மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி பிரிவின் கீழ் இரண்டு லிமிடெட் எடிசன் மாடல்கள் மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி GLE 43 ஆரஞ்சு ஆர்ட், மெர்சிடிஸ்-ஏஎம்ஜி SLC 43 ...