குறிச்சொல்: History

பேருந்து வரலாறு மற்றும் சிறப்பு படங்கள்

இந்த படங்கள் பஸ்  வரலாறு சொல்லும் HORSE DRAWN BUS 1820yrகுதிரை திறன் பேருந்து முதல் உருவாக்கப்பட்டதாகும்STEAM BUS 1875yrநீராவி சக்தி பேருந்து  பேருந்து அந்த காலம் முதல் ...

லாரி வரலாறு மற்றும் சிறப்பு படங்கள்

இந்த படங்கள் லாரி(டிரக்) வரலாறு சொல்லும் உலகின் முதன்முறையாக சரக்குகளை எடுத்து செல்ல லாரி (டிரக்) 1898ம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து டிரக்குகள் பல மாற்றங்களை ...

கார் வரலாறு மற்றும் சிறப்பு படங்கள்

கார் வரலாறு மட்டும்  ஆட்டோமொபைல் வரலாறு படங்கள்  BENZ 1885 உருவாக்கப்பட்ட முதல் வாகனம் ஜெர்மனி நிறுவனம் daimler benz உருவாக்கியது.போர்ட் T மாடல் 1927 மூன்று தலைமுறை பணக்காரர்கள் மட்டுமே வாங்க ...

Page 2 of 2 1 2