குறிச்சொல்: ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200T

ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200டி பைக்கின் முக்கிய விபரங்கள்

ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200டி பைக்கின் முக்கிய விபரங்கள்

இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ள அட்வென்ச்சர் ரக ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200 ( Hero XPulse 200) மற்றும் டூரிங் ரக ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200 ( Hero ...

hero xtreme 200s

ரூ.94,000 விலையில் ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200T அறிமுகமானது

ஹீரோ மோட்டோகார்ப் நிறுவனம் விற்பனைக்கு வெளியிட்டுள்ள புதிய ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200 பைக் ( Hero XPulse 200) மாடல் ரூ.97,000 விலையில் விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ...

ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200T பைக்  முன்பதிவு துவங்கியது

ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200T பைக் முன்பதிவு துவங்கியது

மே 1 ஆம் தேதி விற்பனைக்கு வரவுள்ள அட்வென்ச்சர் ரக ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200 மற்றும் டூரிங் ரக ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200T பைக்கிற்கான முன்பதிவு பல்வேறு ...

விரைவில், ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200T இந்தியாவில் அறிமுகம்

விரைவில், ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, எக்ஸ்பல்ஸ் 200T இந்தியாவில் அறிமுகம்

ஹீரோ மோட்டோகார்ப்பின், ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200, ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் 200T பைக்கின் உற்பத்தி நிலை மாடலின் படங்கள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளது. எனவே, அடுத்த சில நாட்களுக்குள் இரு ...