குறிச்சொல்: Alto 800

மாருதி சுசுகி ஆல்டோ 800 புதிய சாதனை

மாருதி சுஸூகி நிறுவனம் கடந்த 124 நாட்களுக்கு முன்பு அறிமுகம் செய்த மாருதி ஆல்டோ 800 கார் 1 இலட்சம் கார்கள் என்ற விற்பனை இலக்கை கடந்துள்ளது. ...