குறிச்சொல்: EV சார்ஜிங் பாயிண்ட்டுகளை

புதிய EV சார்ஜிங் பாயிண்ட்டுகளை அமைகிறது  மேக்ன்த்டா பவர்

புதிய EV சார்ஜிங் பாயிண்ட்டுகளை அமைகிறது மேக்ன்த்டா பவர்

லோனாவலாவில் உள்ள ஹோட்டல் சென்டரில் EV சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஒன்றை தொடங்கியுள்ள, மறுசுழற்சி ஆற்றலுகான தீர்வுகள் சேவை வழங்கும் நிறுவனமான மேக்ன்த்டா பவர் , இந்தியாவில் முதல்முறையாக ...