குறிச்சொல்: Germany

டீசல் மோசடி: 800 மில்லியன் யுரோ அபராதம் செலுத்தும் ஆடி நிறுவனம்

டீசல் மோசடி: 800 மில்லியன் யுரோ அபராதம் செலுத்தும் ஆடி நிறுவனம்

டீசல் மோசடி வழக்கில், ஆடி நிறுவனம் 800 மில்லியன் யுரோ அபராதம் செலுத்த ஒப்பு கொண்டுள்ளதாக வோக்ஸ்வாகன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது, இதுகுறித்து ஆடி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ...