குறிச்சொல்: Ola Electric Mobility

Ola Electric Mobility

ஓலா எலெக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி-ல் ரத்தன் டாடா முதலீடு

வரும் காலத்தில் எலெக்ட்ரிக் மூலம் இயங்கும் வாகனங்களுக்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் பெறும் என்பதனால் ஓலா எலெக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி சேவையை ஓலா நிறுவனம் வழங்கி வருகின்றது. இந்த பிரிவில் ...