குறிச்சொல்: Rs.1.56 Crore

ஆடி 2018 RS6 அவண்ட் பெர்பாரன்ஸ் ரூ. 1.56 கோடி விலையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.

ஆடி 2018 RS6 அவண்ட் பெர்பாரன்ஸ் ரூ. 1.56 கோடி விலையில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது.

ஸ்போர்ட்ஸ் கார்களில் அதிகளவு ஆற்றலை கொண்ட புதிய RS6 அவண்ட் பெர்பாரன்ஸ் இந்தியாவில் 1.65 கோடி ரூபாய் விலையில் (எக்ஸ் ஷோரூம்) விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இந்தியாவுக்காகவே உருவாகப்பட்டுள்ள ...