குறிச்சொல்: Rs 38 lakhs

2018 இந்தியன் சிப்டெய்ன் எலைட்  38 லட்ச விலையில் வெளியானது

2018 இந்தியன் சிப்டெய்ன் எலைட் 38 லட்ச விலையில் வெளியானது

இந்தியன் மோட்டர் நிறுவனம் தனது முன்னணி மோட்டார் சைக்கிள் ஆன சிப்டெய்ன் எலைட்-ன் விலையை வெயிட்டுள்ளது. இந்த மோட்டார் சைக்கிள்கள் 38 லட்ச ரூபாய் விலையில் (எக்ஸ் ...