குறிச்சொல்: Toyota Suzuki Partnership

சுசூகி கார்களை தயாரிக்க., டொயோட்டா உற்பத்தி செய்ய முடிவு

சுசூகி கார்களை தயாரிக்க., டொயோட்டா உற்பத்தி செய்ய முடிவு

கடந்த பிப்ரவரி 2017யில் டொயோட்டா மற்றும் சுசூகி நிறுவனங்களுக்கிடைய கையெழுத்தான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் வாயிலாக பல்வேறு தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் வாகனங்களை பகிர்ந்து கொள்வதனை அடுத்து சுசூகி கார்களை ...

டொயோட்டா விட்டாரா பிரெஸ்ஸா & பலேனோ அறிமுக விபரம்

டொயோட்டா விட்டாரா பிரெஸ்ஸா & பலேனோ அறிமுக விபரம்

டொயோட்டா மற்றும் சுசூகி நிறுவனத்துக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் வாயிலாக டொயோட்டா பிராண்டில் மாருதி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா மற்றும் மாருதி பலேனோ ஆகிய மாடல்களும், சுசூகி ...