குறிச்சொல்: Volkswagen Tarok Concept

ஸா பாலோ சர்வதேச மோட்டார் ஷோவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது வோக்ஸ்வாகன் டாரோக் கான்செப்ட்

ஸா பாலோ சர்வதேச மோட்டார் ஷோவில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது வோக்ஸ்வாகன் டாரோக் கான்செப்ட்

வோக்ஸ்வாகன் நிறுவனம் தனது புதிய டாரோக் கான்செப்ட் வெளியிட்டுள்ளது. டாரோக் பிக்-அப் வாகனங்கள் அமராக் வாகனங்களை விட சிறிதாக இருக்கும். இந்த வாகனங்கள் வோக்ஸ்வாகன் MQB பயணிகள் ...