Tag: ஆர்சி 200

2017 கேடிஎம் ஆர்சி 200 மற்றும் ஆர்சி 390 பைக்குகள் அறிமுகம்

மேம்படுத்தப்பட்ட கேடிஎம் ஆர்சி 200 மற்றும் ஆர்சி 390 பைக்குகள் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பிஎஸ்4 மாசு கட்டுப்பாடு விதிகளுக்கு ஏற்ற மாடலாக இரு கேடிஎம் ஆர்சி பைக்குகளும் ...

Read more

2016 கேடிஎம் டியூக் மற்றும் ஆர்சி பைக் வரிசை மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது

புதிய 2016 கேடிஎம் டியூக் 200 , டியூக் 390 மற்றும் RC 200 , RC 390 போன்ற மாடல்களின் மேம்படுத்தப்பட்ட மாடல்களை சத்தமில்லாமல் தன்னுடைய ...

Read more