Tag: இந்தியாவில் ஏற்பாடு: ட்ரையம்ப் மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியா அறிவிப்பு

புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் மீது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இந்தியா முழுவதும் புகழ்பெற்ற ஜென்டில்மேன் ரைடு இந்தியாவில் ஏற்பாடு: ட்ரையம்ப் மோட்டார் சைக்கிள் இந்தியா அறிவிப்பு

கடந்த செப்டம்பர் 30ம் தேதி அதிகாலையில் 5-வது ட்ரையம்ப் மோட்டார் சைக்கிள் ஜென்டில்மேன் ரைடு தொடங்கியது. இதில் 1500 ட்ரையம்ப் மோட்டார் சைக்கிள் உரிமையாளர்கள் பங்கேற்றனர். இந்த ...

Read more