Tag: ஏப்ரிலியா

வெஸ்பா, ஏப்ரிலியா ஸ்கூட்டர்களில் பாதுகாப்பு வசதி அறிமுகம்

பியாஜியோ நிறுவனத்தின் ஏப்ரிலியா, வெஸ்பா ஸ்கூட்டர்களில் 125சிசிக்கு மேற்பட்ட மாடல்களான அப்ரிலியா SR150, வெஸ்பா SXL மற்றும் வெஸ்பா VXL 150 ஆகிய மாடல்களில் ஏபிஎஸ் பிரேக் ...

Read more