Tag: CB500 Range

2019 CB500 வகையில் புதிய வசதிகளை சேர்க்கிறது ஹோண்டா

CB500F, CBR500R மற்றும் CB500X என மூன்று மோட்டார் சைக்கிள்களிலும், டிசைன் மற்றும் இஞ்சின் போன்றவற்றை சில மாற்றங்களை ஹோண்டா நிறுவனம் செய்துள்ளது. CB500 வகை மோட்டார் ...

Read more