Tag: GT250R

2018 ஹியுஸுங் அகுலா ப்ரோ 650 & GT250R அறிமுகமானது

கொரியன் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஹியுஸுங் நிறுவனம் இந்தாண்டு கைனடிக் மோட்டார் சைக்கிலே குழுமத்துடன் இணைந்தது. இந்த மோட்டார் சைக்கிலே நிறுவனம் இந்தியாவில் ஹியுஸுங்களுடன் F.B.மொன்டியால், SWM, MV ...

Read more