Tag: s340

ஏதர் S340 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அறிமுகம் – மேக் இன் இந்தியா

இந்தியாவிலே உருவாக்கப்பட்டுள்ள முதல் ஸ்மார்ட் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டராக ஏதர் எஸ்340 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் இந்த வருடத்தின் இறுதியில் இந்தியளவில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளது. ஏதர் S340 உச்ச வேகம் மணிக்கு ...

Read more