தோற்ற அமைப்பில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.. ஆனால் புதிய நிறங்கள் பெற்றுள்ளது.

2022 TVS iQube

முந்தைய மாடல் 78 கிமீ ரேஞ்ச் வழங்கிய நிலையில் புதிய ஐக்யூப் 100 கிமீ முதல் 140 கிமீ ரேஞ்சு வெளிப்படுத்துகின்றது.

4.4kW electric motor, உடன் 0-40kph வேகத்தை 4.2secs. iQube gets two riding modes, Economy and Power, reverse mode 

iQube and iQube S get a 3.4kWh battery ST gets an even larger 5.1kWh battery. 

iQube ST - range of up to 140km  iQube, iQube S - 100km range

iqube tvs base and S variants is 78kph in Power mode, ST top speed of 82kph

TVS is also offering three charging options with the iQube – 650W, 950W and 1.5kW (ST only). 

iQube – ₹1,14,369 iQube S- ₹1,20,490 2022 iQube ST இன் டாப் மாடலின் விலை வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால் ரூ.999 முன்பதிவு கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகின்றது. (on-road, chennai)