ஏதெர் 450 அபெக்ஸ் முன்பதிவு துவங்கியது

ஏதெர் 450 அபெக்ஸ் முன்பதிவு துவங்கியது

ஏதெர் 450 வரிசையில் வரவுள்ள அபெக்ஸ் தோற்றத்ததில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது

ஏதெர் 450 அபெக்ஸ் ஆனது தெளிவாக உள்ளியிருக்கும் பாகங்கள் தெளிவாக தெரியும் பேனல்கள் இருக்கும்.

ஏதெர் 450 அபெக்ஸ் ஆனது தெளிவாக உள்ளியிருக்கும் பாகங்கள் தெளிவாக தெரியும் பேனல்கள் இருக்கும்.

ather 450 apex எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் இந்நிறுவனத்தின் அதிவேக மாடலாக 110km/hr வேகத்தில் பயணிக்கலாம்

அபெக்ஸ் மாடலில் ஈக்கோ, ரைட், ஸ்போர்ட் மற்றும் ரேப்+ என நான்கு ரைடிங் மோடுகளை பெற உள்ளது.

புதிய 450 அபெக்ஸ் எலக்ட்ரிக் மாடலுக்கு முன்பதிவு  கட்டணம்  ரூ.2,500 

விற்பனைக்கு ஜனவரி 6 வெளியிடப்படலாம், டெலிவரி மார்ச் 2024 வழங்கப்படலாம்

விற்பனைக்கு ஜனவரி 6 வெளியிடப்படலாம், டெலிவரி மார்ச் 2024 வழங்கப்படலாம்