ஹோண்டா CB350 பைக்கின் போட்டியாளர் ராயல் என்ஃபீல்டு கிளாசிக் 350, புல்லட் 350 ஜாவா கிளாசிக், 42 பைக் விலை ஒப்பீடு

CB350,CB350RS, H'ness CB350 என்ஜின் 348.36cc   Power - 21.07 bhp at 5,500 rpm  Torque - 29.4 Nm at 3,000 rpm  5 Speed Gearbox

Classic 350, Bullet 350 என்ஜின் 348cc Power - 20.2 bhp at 6,100 rpm  Torque - 27 Nm at 4,000 rpm  5 Speed Gearbox

Jawa, Jawa 42 என்ஜின் 293cc Power - 27.3 bhp at 6,100 rpm  Torque - 27.02 Nm at 4,000 rpm  5 Speed Gearbox

CB350 - ₹ 1.99 - ₹ 2.18 லட்சம்,  Bullet 350 - ₹ 1.74 - ₹ 2.16 லட்சம், Classic 350 ₹ 1.93 - ₹ 2.23 லட்சம்  Jawa 42 - ₹ 1.93- ₹ 2.02 lakhs

CB350 - ₹ 1.99 - ₹ 2.18 லட்சம்,  Bullet 350 - ₹ 1.74 - ₹ 2.16 லட்சம், Classic 350 ₹ 1.93 - ₹ 2.23 லட்சம்  Jawa 42 - ₹ 1.93- ₹ 2.02 lakhs