டாடா curvv ev எஸ்யூவி 2024-ல் விற்பனைக்கு வரவுள்ளது

Tata Curvv Concept

கர்வ் எஸ்யூவி எலக்ட்ரிக் & ICE  என இரண்டிலும் வரும்

Tata Generation 2 EV பிளாட்ஃபாரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது

கர்வ் எஸ்யூவி எலெக்ட்ரிக் வெர்சனில் 400-500km ரேஞ்சு வழங்கும்

கர்வ் எஸ்யூவி எலெக்ட்ரிக் வெர்சனில் 400-500km ரேஞ்சு வழங்கும்

Ziptron technology

நவீனத்துவமான இன்டிரியருடன் வந்துள்ளது